Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Znaczenie inwestycji

Zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz stan infrastruktury przesyłowej sprawia, że konieczne są prace modernizacyjne i rozwojowe istniejącego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo, stabilność i efektywność przesyłania energii elektrycznej do odbiorców i umożliwi dalszy rozwój gospodarczy kraju.

Jedną z wielu inwestycji realizowanych na terenie zachodniej i północnej Polski jest budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna. Po jej wybudowaniu:

Ponadto gminy, przez które będzie przebiegać inwestycja, otrzymają coroczne wpływy od Inwestora w postaci podatków od budowli w wysokości około 2% wartości inwestycji. Podatki te stanowią istotną pozycję w budżecie gmin, którą władze samorządowe mogą samodzielnie dysponować.