Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Zakres prac

Zakończeni budowy linii 400 kV Krajnik - Baczyna planowane jest na grudzień 2021 r. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy, przy realizacji zadania określa umowa z Inwestorem podpisana w dniu 16.12.2015 r. Można je podzielić na najważniejsze działania:

I. Kwestie formalnoprawne i projektowanie linii

II. Prace budowlane

III. Odbiory powykonawcze