Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Ankieta na temat opinii mieszkańców na temat budowy linii 400 kV Krajnik - Baczyna

Ankieta jest anonimowa a uzyskane dane posłużą wyłącznie do celów statystycznych. Pytania zostały przygotowane przez Wykonawcę i mają na celu poprawę jakości komunikacji społecznej, zapoznanie się z Państwa wiedzą na temat inwestycji: Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna oraz jej znaczeniem dla mieszkańców.

Metryczka

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania

Wiedza o inwestycji

Czy słyszał(a) Pan/Pani o realizowanej inwestycji budowy linii 400 kV Krajnik - Baczyna?

Które z wymienionych celów w Pana/Pani opinii zostaną osiągnięte dzięki inwestycji budowy linii 400 kV Krajnik - Baczyna?

Czy wie Pan/Pani gdzie szukać informacji na temat inwestycji budowy linii 400 kV Krajnik - Baczyna?

Czy zapoznał/a się Pan/Pani z broszurą na temat inwestycji?

Jak często odwiedza Pan/Pani stronę internetową dedykowaną inwestycji budowy linii 400 kV Krajnik - Baczyna?

Opinia o inwestycji

Jak ważna jest dla Pana/Pani realizowana Inwestycja?

Czy w Pana/Pani opinii realizacja Inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu?

Czy w Pana/Pani opinii realizacja Inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Pana/Pani rodziny?

Jaki wpływ na środowisko ma według Pana/Pani opinii budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna?