Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Rozstrzygnięcie konkursu: Jak prąd zmienił nasze życie?

2019-06-17 11:36

Zakończył sie konkurs rysunkowy zorganizowany w zwiazku z Budową linii 400 kV Krajnik - Baczyna. Wzięło w nim udział 78 uczniów szkół podstawowych z gmin: Lubiszyn, Myślibórz, Kozielice, Banie i Gryfino. Polegał on na przygotowaniu rysunku w technice dowolnej na temat: Jak prąd zmienił nasze życie? Prace dzieci odzwierciedlały korzyści płynące z posiadania dostępu do elektryczności w codziennym życiu w domu, w szkole czy w trakcie pracy zawodowej rodziców.

Najlepsze prace w każdej z gmin nagrodzone zostały tabletami. Piętnaścioro młodych uczestników za przygotowanie wyróżnionych prac nagrodzonych zostało zestawami z książkami i artykułami piśmienniczymi. 

Organizator dziękuje władzom gmin oraz przedstawicielom szkół, urzędów oraz Domów Kultury za wsparcie w przeprowadzeniu konkursu. W szczególności dziękujemy:

  • przedstawicielom Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie;
  • kierownictwu Wydziału Edukacji i Spraw Organizacyjnych w Urzędzie Miasta Myślibórz;
  • przedstawicielom Urzędu Gminy Banie oraz dyrekcji SP w Baniach im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz SP w Swobnicy;
  • dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach;
  • dyrekcji Szkoły Podstawowej w Stawie;
  • dyrekcji Szkoły Podstawowej w Lubiszynie. 

 Wybrane prace konkursowe prezentujemy w galerii