Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Spotkania z władzami gmin

2019-03-29 10:19

W dniach 13 i 14 marca Wykonawca przeprowadził spotkania z władzami gmin objętych zadaniem. Na spotkaniach omówiono stan przygotowań do rozpoczęcia prac budowlanych, m.in. status rozmów z właścicielami nieruchomości oraz akcji informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych.