Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Dalsze uzgodnienia dotyczące prawa do dysponowania nieruchomościami

2019-02-27 15:17

Przedstawiciele terenowi firmy Elbud Warszawa sp. z o.o. podpisują akty notarialne z właścicielami nieruchomości w gminach objętych realizacją inwestycji tj. w Lubiszynie, Myśliborzu, Kozielicach, Baniach oraz Gryfinie. Przedmiotem ustaleń jest uzyskanie przez Wykonawcę prawa do dysponowania nieruchomościami na cele inwestycji oraz uzgodnienie zasad wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Przedstawiciele terenowi firmy Elbud posiadają stosowne pełnomocnictwa wydane przez Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.