Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Spotkania w Urzędach Wojewódzkich

2019-01-29 12:36

Wykonawca w dniu 10.01.2019 r. odbył spotkania z kierownictwem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierownictwem Oddziału Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Tematem spotkań było omówienie ścieżki formalnoprawnej dla zadania wynikającą z uroszczonego procedowania zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, w szczególności planowane złożenie wniosków o decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.