Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Wniosek o wydanie decyzji wodno-prawnej

2018-11-26 12:55

W dniu 29 października PBE Elbud Warszawa sp. z o.o. wystąpił do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wydanie decyzji wodno-prawnej dla fragmentu zadania inwestycyjnego Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna.