Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna z decyzją środowiskową

2018-10-23 12:20

W dniu 16 października Wykonawca uzyskał decyzję środowiskową, co pozwala na rozpoczęcie procedur związanych z pozyskaniem decyzji lokalizacyjnych dla poszczególnych etapów zadania.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.