Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Trwa procedura pozyskiwania prawa do nieruchomości

2018-07-30 12:11

Wykonawca Elbud Warszawa sp. z o.o. zakończył ustalenia ze znaczną częścią właścicieli nieruchomości w gminach objętych zadaniem. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi właścicielami.

Przedmiotem rozmów jest uzyskanie przez Wykonawcę prawa do dysponowania nieruchomościami na cele inwestycji oraz uzgodnienie zasad wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Przypominamy, że przedstawiciele terenowi firmy Elbud posiadają stosowne pełnomocnictwa wydane przez Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.