Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Kontynuacja rozmów z właścicielami nieruchomości

2018-06-26 12:35

Przedstawiciele terenowi firmy Elbud Warszawa sp. z o.o. kontynuują ustalenia z właścicielami nieruchomości. Przedmiotem rozmów jest uzyskanie przez Wykonawcę prawa do dysponowania nieruchomościami na cele inwestycji oraz uzgodnienie zasad wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Przedstawiciele terenowi firmy Elbud posiadają stosowne pełnomocnictwa wydane przez Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.