Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Indywidualne rozmowy z właścicielami nieruchomości

2018-05-21 14:09

Przedstawiciele terenowi firmy Elbud Warszawa sp. z o.o. prowadzą rozmowy z właścicielami nieruchomości we wszystkich gminach objętych realizacją inwestycji tj. w Lubiszynie, Myśliborzu, Kozielicach, Baniach oraz Gryfinie. Przedmiotem rozmów jest uzyskanie przez Wykonawcę prawa do dysponowania nieruchomościami na cele inwestycji oraz uzgodnienie zasad wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Przedstawiciele terenowi firmy Elbud posiadają stosowne pełnomocnictwa wydane przez Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.