Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Spotkania z władzami samorządowymi

2018-04-25 11:33

W dniach 11-12 kwietnia 2018 r. reprezentanci Wykonawcy spotkali się z władzami wszystkich gmin objętych zadaniem inwestycyjnym. Celem spotkań było omówienie uproszczonych działań w zakresie przygotowań formalnoprawnych dla zadania, wynikających z Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Na spotkaniach omówiono również stan indywidualnych ustaleń z właścicielami gruntów w poszczególnych gminach.