Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Gotowy raport oddziaływania na środowisko

2018-02-28 09:12

Wykonawca przesłał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Szczecinie przygotowany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna.