Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Spotkanie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

2017-11-29 10:46

W dniu 20 listopada 2017 r. Wykonawca spotkał się z kierownictwem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tematem spotkania było omówienie ścieżki formalnoprawnej w związku z budową linii 400 kV Krajnik-Baczyna.