Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Lubiszyn

2017-05-19 16:32

W związku z planowaną inwestycją realizowaną na zlecenie spółki Skarbu Państwa - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., firma PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne na temat inwestycji. 

W trakcie spotkań przedstawiciele ELBUD Warszawa będą udzielać wszelkich informacji na temat planowanej inwestycji i zasad jej realizacji, a w szczególności:

  • kryteriów ustalenia i przebiegu planowanej trasy linii elektroenergetycznej;
  • zasad ustanowienia służebności przesyłu i metody szacowania należnych wynagrodzeń;
  • zasad wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w trakcie budowy;
  • zasad na jakich Wykonawca będzie zawierał umowy z właścicielami nieruchomości;
  • zakładanych terminów prac budowlanych.

W spotkaniach będa brać udział również przedstawiciele Wykonawcy odpowiedzialnego za budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna. 

Na terenie Gminy odbędą się dwa spotkania dla mieszkańców:

  • 7 czerwca 2017 r. o godzinie 18.00, w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubno
  • 8 czerwca 2017 r. o godzinie 18.00, w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka

 

Zapraszamy.