Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Przygotowania do opracowania operatów szacunkowych

2017-04-27 12:47

Zespół projektantów rozpoczął opracowywanie szczegółowych map terenu dla poszczególnych działek na planowanej trasie linii 400 kV Krajnik - Baczyna, które są konieczne do przygotowania operatów szacunkowych.