Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Banie

2016-12-06 11:55

W związku z planowaną inwestycją realizowaną na zlecenie spółki Skarbu Państwa - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., firma PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne na temat inwestycji. 

W trakcie spotkań przedstawiciele ELBUD Warszawa będą udzielać wszelkich informacji na temat planowanej inwestycji i zasad jej realizacji, a w szczególności:

  • kryteriów ustalenia i przebiegu planowanej trasy linii elektroenergetycznej;
  • zasad ustanowienia służebności przesyłu i metody szacowania należnych wynagrodzeń;
  • zasad wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w trakcie budowy;
  • zasad na jakich Wykonawca będzie zawierał umowy z właścicielami nieruchomości;
  • zakładanych terminów prac budowlanych.

Na terenie Gminy Banie odbędą się trzy spotkania dla mieszkańców poszczególnych miejscowości:

  • Spotkanie dla mieszkańców miejscowości:  Dłusko Gryfińskie, Piaseczno, w czwartek 15 grudnia o godzinie 19.30, w świetlicy wiejskiej w Piasecznie.
  • Spotkanie dla mieszkańców miejscowości Banie, w piątek 16 grudnia o godzinie 17:00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.
  • Spotkanie dla mieszkańców miejscowości:  Lubanowo, Rożnowo, w piątek 16 grudnia 19.30, w Szkole Podstawowej w Lubanowie.