Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Kozielice

2016-12-02 16:42

W związku z planowaną inwestycją realizowaną na zlecenie spółki Skarbu Państwa - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., firma PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat inwestycji. 

W trakcie spotkań przedstawiciele ELBUD Warszawa będą udzielać wszelkich informacji na temat planowanej inwestycji i zasad jej realizacji, a w szczególności:

  • kryteriów ustalenia i przebiegu planowanej trasy linii elektroenergetycznej;
  • zasad ustanowienia służebności przesyłu i metody szacowania należnych wynagrodzeń;
  • zasad wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w trakcie budowy;
  • zasad na jakich Wykonawca będzie zawierał umowy z właścicielami nieruchomości;
  • zakładanych terminów prac budowlanych.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Tetyniu.

W szczególności zapraszamy mieszkańców miejscowości Tetyń, Maruszewo i Załęże.