Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Myślibórz

2016-12-02 16:38

W związku z planowaną inwestycją realizowaną na zlecenie spółki Skarbu Państwa - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., firma PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne na temat inwestycji. 

W trakcie spotkań przedstawiciele ELBUD Warszawa będą udzielać wszelkich informacji na temat planowanej inwestycji i zasad jej realizacji, a w szczególności:

  • kryteriów ustalenia i przebiegu planowanej trasy linii elektroenergetycznej;
  • zasad ustanowienia służebności przesyłu i metody szacowania należnych wynagrodzeń;
  • zasad wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w trakcie budowy;
  • zasad na jakich Wykonawca będzie zawierał umowy z właścicielami nieruchomości;
  • zakładanych terminów prac budowlanych.

Na terenie Gminy Myślibórz odbędą się trzy spotkania dla mieszkańców poszczególnych miejscowości:

1. Spotkanie dla mieszkańców miejscowości Kierzków, Krusze i Jezierzyce odbędzie się we wtorek 13 grudnia 2016 r. o godzinie 17:00, w Szkole Podstawowej w Kierzkowie

2. Spotkanie dla mieszkańców miejscowości Golenice, Zgoda i Listomie odbędzie się w środę 14 grudnia 2016 r. o godzinie 17:00, w Bibliotece w Golenicach, Golenice 45.

3. Spotkanie dla mieszkańców miejscowości Nawrocko, Wierzbnica, Dalsze i Myśliborzyce odbędzie się w środę 14 grudnia 2016 r. o godzinie 19:30, w sali wiejskiej w Nawrocku.