Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Spotkanie z radnymi miasta i gminy Myślibórz

2016-11-30 11:46

W dniu 16 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla radnych Rady Miasta i Gminy Myślibórz, w celu przedstawienia podstawowych zagadnień dotyczących realizacji inwestycji „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna”.

Na spotkaniu przedstawiciele Wykonawcy przedstawili radnym podmioty zaangażowane w realizację inwestycji, przebieg i zakres prac, ramowy harmonogram oraz planowane działania z zakresu komunikacji społecznej. Wykonawca zapowiedział również wystąpienie do Rady z wnioskiem o uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla linii.