Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Trwają prace projektowe

2016-09-26 11:08

Wykonawca, po dokładnej analizie i inwentaryzacji terenów w pobliżu istniejących linii: 400 kV Krajnik-Plewiska oraz (przeznaczonej do demontażu) 220 kV Gorzów-Krajnik, przygotował projekt nowej linii 400 kV Krajnik-Baczyna. Obecnie prowadzona jest ocena przygotowanego projektu przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.