Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Spotkanie z samorządowcami miasta i gminy Gryfino

2016-08-18 12:06

W dniu 10 sierpnia 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla radnych Rady Miasta i Gminy oraz sołtysów w gminie Gryfino, w celu przedstawienia podstawowych zagadnień dotyczących realizacji inwestycji „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna”.

Na spotkaniu przedstawiciele Wykonawcy przedstawili radnym podmioty zaangażowane w realizację inwestycji, przebieg i zakres prac, ramowy harmonogram oraz planowane działania z zakresu komunikacji społecznej. Wykonawca zapowiedział również wystąpienie do Rady z wnioskiem o uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla linii.