Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Spotkanie z radnymi gminy Banie

2016-08-18 11:56

W dniu 10 sierpnia 2016 r. na sesji Rady Gminy Banie Wykonawca zapoznał radnych z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi realizacji inwestycji „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna”.

Reprezentanci Wykonawcy przedstawili podmioty zaangażowane w realizację inwestycji, przebieg i zakres prac, ramowy harmonogram oraz planowane działania z zakresu komunikacji społecznej. Wykonawca zapowiedział również wystapienie do Rady z wnioskiem o uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla linii.