Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Spotkanie z radnymi gminy Kozielice

2016-08-18 11:53

W dniu 28 lipca 2016 r., na wspólnych obradach komisji stałych Rady Gminy Kozielice Wykonawca przestawił podstawowe zagadnienia dotyczących realizacji inwestycji „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna”.

Na spotkaniu radni zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji, przebiegu i zakresu prac, ramowego harmonogramu oraz planowanych działań z zakresu komunikacji społecznej. Wykonawca zapowiedział również wystapienie do Rady z wnioskiem o uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla linii.

Spotkanie odbyło się przy udziale przedstawiciela Inżyniera Kontraktu.