Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Spotkanie z radnymi gminy Lubiszyn

2016-07-26 12:11

W dniu 6 lipca 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne z radnymi Gminy Lubiszyn, w celu przedstawienia podstawowych zagadnień dotyczących realizacji inwestycji „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna”.

Na spotkaniu przedstawiciele Wykonawcy przedstawili radnym podmioty zaangażowane w realizację inwestycji, przebieg i zakres prac, ramowy harmonogram oraz planowane działania z zakresu komunikacji społecznej. Wykonawca zapowiedział również wystapienie do Rady z wnioskiem o uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla linii.

Spotkanie odbyło się przy udziale przedstawiciela Inżyniera Kontraktu.