Budowa linii 400 kV
Krajnik - Baczyna

Wybór Wykonawcy budowy linii 400 kV Krajnik - Baczyna

2016-07-16 20:06

Umowa na wykonanie zadania Budowa linii 400 kV Krajnik - Baczyna została podpisana pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. a Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa sp. z o.o., w dniu 16.12.2015 r. Wybór Wykonawcy nastapił w drodze przetargu publicznego.